Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universidat d'Alicant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Materials de suport a la docència

Per a facilitar la disponibilitat de recursos d’ús docent, des de Publicacions impulsem una nova línia d’edicions dedicada a materials de suport a la docència, tant en paper com en format digital: textos teòrics i explicacions de l’assignatura, quaderns de pràctiques o de problemes, guies de camp, sentències comentades, etc.

A diferència dels manuals docents i les monografies d’investigació, aquests materials de suport a la docència no tindran avaluació externa, simplement hauran d’anar acompanyats del vistiplau del Consell del Departament i, posteriorment, comptar amb l’informe favorable del Comitè Editorial i l’aprovació del Consell de Publicacions.