Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universitat d'Alacant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Com editar monografies

Monografies i materials docents d'autores o autors de la Universitat d'Alacant UA

Qualsevol PDI o personal de la Universitat d'Alacant pot presentar un original en el Servei de Publicacions. La proposta d'edició de monografies i materials docents ha d'estar avalada pel departament, l’institut universitari o pel centre.

Segons el Reglament de Publicacions en PDF, els originals presentats seran objecte de revisió externa i anònima per dos avaluadors, com a mínim, elegits per sorteig d'entre la borsa d'avaluadors designats pel centre per a cadascuna de les àrees de coneixement corresponents.

El Consell de Publicacions examinarà les obres presentades i, basant-se en els informes d'avaluació, determinarà les condicions de publicació de les que considere oportunes.

Aquest procediment és aplicable tant a les obres que edite el Servei de Publicacions com a les que s'hagen d'editar en coedició amb altres editorials públiques o privades.

Monografies d'autores o autors externs a la UA

Els originals presentats per persones que no siguen membres de la UA o que no estiguen avalades per un conveni de coedició entre la Universitat d'Alacant i una institució o entitat, podran ser admesos pel Servei de Publicacions si segueixen aquest procediment:

  1. Un PDI de la Universitat d'Alacant i un departament, institut o centre hauran d'avalar l'edició.
  2. El departament, l'institut o el centre hauran d'assumir el 50% dels costos d'edició o la part que no assumisca l'autor.
  3. L'autora o autor es farà càrrec, com a mínim, del 50% dels costos d'edició.
  4. Una vegada es reba el compromís de finançament de l'autora o autor i de l'òrgan que l'avala, se seguirà el tràmit habitual de sol·licitar els informes externs d'avaluació i, després, traslladar-ho al Consell de Publicacions, que serà qui haurà d'aprovar l'edició.
Text extret de: "NOUS CRITERIS GENERALS PER A PUBLICAR EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT (Aprovats pel Consell de Publicacions el 22 d'octubre de 2014)"

Monografies d'investigació

L'autor ha de presentar les obres en les oficines de Publicacions.

La presentació pot fer-se en qualsevol moment, al llarg del curs acadèmic. En un termini que pot oscil·lar entre 90 i 120 dies, l'autor rebrà resposta raonada sobre l'autorització o denegació del Consell per a editar la seua obra.

  • Normes per la presentació d'originals
  • ISBN i dipòsit legal
  • Contracte d'edició

Com editar tesis doctorals

Qualsevol persona que haja llegit la seua tesi doctoral a la Universitat d'Alacant pot publicar-la en edició electrònica. Aquesta mena de publicacions disposa de número d'ISBN i dipòsit legal. Per a editar una tesi amb aquest format, heu de posar-vos en contacte amb la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.