Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universitat d'Alacant

Segueix-nos a:

 • Facebook
 • Twitter

Navegació principal

Informació legal en relació amb el portal publicaciones.ua.es

En compliment del que preveuen la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altres normes d'aplicació legal, informem els usuaris del portal d'Internet publicacions.ua.es de les dades següents:

 1. Aquest portal és el lloc oficial en Internet de Publicacions de la Universitat d'Alacant. Ha estat creat i és mantingut a requeriment de "Publicacions de la Universitat d'Alacant", que n'és la propietària.
 2. La Universitat d'Alacant és una institució pública educativa, creada per la Llei 29/79, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre de 1979).
 3. El C.I.F. de la Universitat d'Alacant és nº Q-0332001-G
 4. La seu de Publicacions de la Universitat d'Alacant és:

  Publicacions de la Universitat d'Alicant

  Universitat d'Alicant
  Aulari general II (planta baixa)
  Campus de Sant Vicent del Raspeig
  03690Alicant (Espanya)

 5. Els usuaris d'aquest portal poden establir una comunicació directa i efectiva amb Publicacions de la Universitat d'Alacant, per correu postal remés a la seu d'aquesta entitat (vegeu el punt 4) o per qualsevol dels mitjans següents: