Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universidat d'Alicant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Universidad de Alicante

Consell de Publicacions

Aulario General II. Universidad de Alicante

El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de les edicions de Publicacións de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal docent de la Universitat com d'autors aliens a la UA.

Per a dur a terme aquests objectius, dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats (monografies i manuals docents). Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre el rebuig o la publicació de cada obra.

El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants del Vicerectorat d’Investigació i Vicerectorat d’Estudios. Està presidit pel responsable del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement.

Es reuneix, cada trimestre, aproximadament en:

Membres del Consell de Publicacions - 2016

Vicerrectorat

Centres

Departamentos

Suplentes

Instituts

Servei de Publicacions

Normativa