Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universitat d'Alacant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Consell de Publicacions

Aulario General II. Universidad de Alicante

El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de les edicions de Publicacions de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal docent de la Universitat com d'autors aliens a la UA.

Per a dur a terme aquests objectius, dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats (monografies i manuals docents). Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre el rebuig o la publicació de cada obra.

El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement i del Vicerectorat d’Estudis. Està presidit per la responsable del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement.

Es reuneix cada trimestre, aproximadament, al març, juliol, octubre i desembre.

Membres del Consell de Publicacions - 2017

Vicerectorats

Centres

Departaments

Instituts

Servei de Publicacions

Normativa