Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universitat d'Alacant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Universidad de Alicante

Avaluació externa de les propostes d'edició

Els originals que es presenten al Servei de Publicacions es remetran per a revisió a dos avaluadors aliens a la Universitat d'Alacant. Aquests avaluadors, que han de tenir almenys un sexenni de recerca, seran triats de forma aleatòria de la borsa d'avaluadors facilitada pel centre per a cadascuna de les àrees de coneixement corresponents.

En aquests enllaços, el contingut dels quals depén de la naturalesa del text a presentar, es poden consultar els models d'informe sol·licitats als revisors dels originals.