Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universidat d'Alicant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Avaluació externa de les propostes d'edició

Els originals que es presenten al Servei de Publicacions seran enviats per a revisió a dos avaluadors aliens a la Universitat d'Alacant. Aquests avaluadors, que han de tenir almenys un sexenni de recerca, seran triats de forma aleatòria d'entre la borsa d'avaluadors facilitada pel centre per a cadascuna de les àrees de coneixement corresponents.

En aquests enllaços, el contingut dels quals depén de la naturalesa del text a presentar, podeu consultar els models d'informe sol·licitats als revisors dels originals.