Lingüística histórica y comparada – Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones

  Lingüística histórica y comparada

  • Casa meua, casa voastra

   Casa meua, casa voastra

   Català i romanés en contrast (2a edició)

   Vicent Beltran i Calvo

   Casa meua, casa voastra és una aproximació a la llengua romanesa en contrast amb el català. És un treball que vol focalitzar en les similitu...