Historia local – Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones

  Historia local

  • Otros alicantinos ilustres

   Otros alicantinos ilustres

   Joaquín Santo Matas

   Esta publicación recoge la serie de conferencias pronunciadas en la Sede Universitaria ciudad de Alicante por Joaquín Santo en el marco de u...
  • Los hijos de la viuda

   Los hijos de la viuda

   La masonería en la ciudad de Alicante (1893-1939). 2ª edición

   Vicent Sampedro Ramo

   Este libro es el fruto de muchos años de investigación del autor sobre la historia de la masonería en Alicante. A pesar de la desaparición d...
  • Montnegre

   Montnegre

   Un riu, un territori, un paisatge

   Jorge Payá

   Riu, territori i presència humana han format durant segles una unitat inseparable i interdependent, una simbiosi que va convertir Montnegre ...
  • Montnegre

   Montnegre

   Un río, un territorio, un paisaje

   Jorge Payá

   Río, territorio y presencia humana han formado durante siglos una unidad inseparable e interdependiente, una simbiosis que convirtió Montneg...
  • Formentera del Segura: su habla y su contexto histórico

   Formentera del Segura: su habla y su contexto histórico

   Joaquín Ferrándiz Mingot

   La singularidad del léxico que caracteriza a esta población hay que buscarla en los acontecimientos históricos que se han producido a lo lar...
  • Les torres de l'Horta d'Alacant

   Les torres de l'Horta d'Alacant

   Un patrimoni singular

   Enric Aragonés Francés

   La fèrtil Horta d'Alacant, dotada des d'època àrab d'un eficaç sistema de reg a través d'una complexa xarxa d'assuts i séquies, va resultar ...
  • Las torres de L'Horta d'Alacant

   Las torres de L'Horta d'Alacant

   Un patrimonio singular

   Enric Aragonés Francés

   La fértil Horta d'Alacant, dotada desde época árabe de un eficaz sistema de riego a través de una compleja red de azudes y acequias, resultó...
  • L'Alacant d'El Tio Cuc

   L'Alacant d'El Tio Cuc

   Manuel Lillo i Usechi

   El Tio Cuc (1914-1936) fou el setmanari periodístic més popular de l'Alacant de preguerra. Republicà, demòcrata i anticlerical, exercia com ...
  • La Festa d'Elx

   La Festa d'Elx

   Gabriel Sansano Belso

   La Festa o Misteri és el nom amb què es coneix la representació que cada mes d'agost, des de la segona meitat del segle XV, té lloc a l'esgl...
  • L'Alcúdia d'Elx

   L'Alcúdia d'Elx

   Un passeig per la història i l'entorn

   Lorenzo Abad Casal

   L'objectiu d'aquest llibre és oferir al lector, a manera de pinzellades, alguns dels elements més característics de l'antiga Ilici, ciutat i...
  • L'Alcúdia d'Elx

   L'Alcúdia d'Elx

   Un paseo por la historia y el entorno

   Lorenzo Abad Casal

   El objetivo de este libro es ofrecer al lector, a modo de pinceladas, algunos de los elementos más característicos de la antigua Ilici, ciud...
  • El arte de plateros en Elche

   El arte de plateros en Elche

   Documentos para su historia

   Alejandro Cañestro Donoso

   Completo y riguroso inventario de la orfebreria ilicitana. El estudio va desde el siglo XV hasta la desaparición de los gremios de orfebres ...