<Genérica> – Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones

  <Genérica>

  • Àlgebra lineal II

   Àlgebra lineal II

   Joan Josep Climent Coloma

   Aquest llibre desenvolupa els continguts teòrics i pràctics (diagonalització d'endomorfismes, forma de Jordan d'un endomorfisme, formes bili...
  • Arida cutis

   Arida cutis

   Ecología y retos de las zonas áridas en un mundo cambiante

   Fernando Tomás Maestre Gil