Punt per punt C1

  Curs de valencià de nivell C1

  , ,

  Destinatari. Punt per punt C1 és un curs de valencià destinat a aprenents que ja han adquirit el nivell màxim d'usuaris i que s'inicien en els coneixements propis d'un expert. Entenen i produeixen qualsevol tipus de textos complexos, tant escrits com orals, amb molt poques errades. Dominen el vocabulari general, coneixen terminologia específica i s'han familiaritzat amb l'ús de la fraseologia. A més, conjuguen correctament tots els verbs.
  Estructura del curs i punt de partida. És un curs per a autoaprenents o per a seguir a l'aula, compost per 18 unitats. Les 17 primeres desenvolupen el temari i l'última ofereix un model de prova, que permet posar en pràctica els coneixements adquirits. Conté els sis apartats següents: comprensió i expressió, normativa i gramàtica, vocabulari i pronúncia, anàlisi lingüística, el valencià com a pont i tipologia textual.
  El punt de partida de Punt per punt C1 són dos textos, l'un escrit i l'altre oral, d'àmbits temàtics específics. Aquests textos funcionen com a focus d'interés de cada unitat i ajuden a practicar dos exercicis habituals en les proves de nivell C1: opinar oralment i redactar un resum.
  Estructura de les unitats i metodologia. Les explicacions normatives i gramaticals són molt detallades i apareixen en arxius d'àudio, tal com si foren lliçons de classe, que l'aprenent pot reproduir, aturar o tornar a escoltar tantes voltes com ho necessite. Estan complementades amb les imatges d'unes pissarres en què apareix un esquema dels continguts de cada lliçó. A continuació, es plantegen tres activitats de repàs gramatical, que permeten consolidar els coneixements previs i practicar-los amb exercicis similars als de les proves oficials. El vocabulari i la pronúncia es treballen amb activitats variades: exercicis de definicions, de buits, de fraseologia, de transformació, etc. L'anàlisi lingüística endinsa l'aprenent en els coneixements propis de l'expertesa i els diversos nivells d'anàlisi: fonètic, morfològic, sintàctic, lèxic, pragmàtic, etc. A continuació s'ofereix als estudiants un apartat de comparació amb llengües pròximes, en què podem veure com el valencià ens facilita l'accés a eixos altres idiomes. Per acabar, l'apartat sobre tipologia textual pretén plantejar pràctiques escrites i situacions comunicatives similars als exercicis dels exàmens oficials.
  Els exercicis escrits ajuden a consolidar i sistematitzar els continguts explicats, tant pel que fa a les competències pròpies d'un usuari avançat, com pel que fa als coneixements metalingüístics propis de l'àmbit de l'expertesa. Les habilitats orals ocupen de nou un lloc preeminent en Punt per punt C1. Així, cada unitat conté, com a mínim, un àudio amb un text per a resumir; i dos àudios més amb explicacions de gramàtica i normativa. D'aquesta manera, reforcem la comprensió oral i l'adquisició del model fonètic.

  Escritor
  Escritor
  Escritor
  Colección
  Textos docentes
  Materia
  Enseñanza y aprendizaje de lenguas
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788497178617
  ISBN
  978-84-9717-861-7
  Depósito legal
  A 137-2024
  Páginas
  162
  Ancho
  21 cm
  Alto
  29,7 cm
  Edición
  4
  Tapa blanda
  14,00 €

  Sobre Juli Martínez Amorós (Escritor)

  • Juli Martínez Amorós
   Juli Martínez Amorós (Novelda, les Valls del Vinalopó, 1975) és tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant, on també va ser professor de l'àrea de lingüística general entre 2009 i 2011. Filòleg de formació, és coautor de diverses obres per a l'ensenyament del valencià: Va de b... Ver más sobre el autor

  Contenidos

  Què és Punt per punt?
  Unitat 1. El comerç just.
  Unitat 2. L'autoaprenentatge.
  Unitat 3. Modes.
  Unitat 4. La passió per l'esport.
  Unitat 5. Opinions i censura.
  Unitat 6. Manies.
  Unitat 7. Ensenyar.
  Unitat 8. Civisme.
  Unitat 9. Realitat i ficcions.
  Unitat 10. Bons aliments.
  Unitat 11. El valencià als mitjans de comunicació.
  Unitat 12. Ús i abús del telèfon mòbil.
  Unitat 13. Rutes culturals.
  Unitat 14. Quin oratge fa?
  Unitat 15. Estimar el medi.
  Unitat 16. El poble del costat.
  Unitat 17. Llegir.
  Unitat 18. Model d'examen.
  Quadre de continguts.
  Solucions.

  Libros relacionados