Materials de suport a la docència

  Procediment de sol·licitud

  Per a sol·licitar la publicació de l'obra, l'autor haurà d'emplenar el formulari i adjuntar en aquest:

  • L'arxiu definitiu, en un format editable.
  • Document signat pel director/a del Departament corresponent indicant que coneix la proposta de presentació de l'original al Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant.

  No hi ha un període de sol·licitud establit, però convé presentar la sol·licitud amb una certa antelació per a assegurar la disponibilitat dels materials a l'inici de les classes.

  Tornar