Materials de suport a la docència

  Procediment de sol·licitud

  Per a sol·licitar la publicació de l'obra, l'autor haurà de presentar en les oficines de Publicacions:

  • Còpia de l'arxiu definitiu, en un format editable.
  • Còpia impresa del vistiplau del Consell del Departament.

  No hi ha un període de sol·licitud establit, però convé presentar la sol·licitud amb una certa antelació per a assegurar la disponibilitat dels materials a l'inici de les classes.

  Tornar