Textos docents

  Procediment de sol·licitud

  Per a sol·licitar la publicació de l'obra, l'autor haurà d'emplenar el formulari i presentar en les oficines de Publicacions:

  • Una còpia impresa en paper de la versió definitiva de l'obra. Per tal de garantir-ne l'anonimat, no han de figurar noms ni elements identificatius de l'autor ni en la coberta ni en les capçaleres ni en el cos del text.

  No hi ha un període de sol·licitud establit, però s'haurà de presentar amb una antelació mínima de sis mesos respecte al començ del semestre per al qual es necessite.

  Segons el Reglament de Publicacions, els originals presentats seran objecte de revisió externa i anònima per dos avaluadors, com a mínim, elegits a l'atzar d'entre la borsa d'avaluadors de cadascuna de les àrees de coneixement.

  Basant-se en els informes d'avaluació, el Consell de Publicacions examinarà les obres presentades i determinarà les condicions de publicació de les que considere oportunes. L'autor rebrà resposta raonada sobre l'autorització o denegació del Consell per a editar la seua obra.

  El Servei de Publicacions no retornarà als autors les còpies presentades.

  Tornar