Llibres d'homenatge

    L'edició de llibres d'homenatge a PDI de la Universitat d'Alacant, doctores i doctors honoris causa i altres casos semblants, si així ho estimen els editors del volum, podran comptar amb el suport tècnic del Servei de Publicacions.

    Els costos d'edició aniran a càrrec dels editors, òrgans o unitats que organitzen l'homenatge.