Actes de congressos

    Els comités organitzadors de congressos i altres jornades científiques en la Universitat d'Alacant poden sol·licitar el suport a la publicació de les actes, sempre que assumisquen els costos d'edició.

    En aquests casos caldrà tendir a publicar en suport digital i restringir, en la mesura que siga possible, l'edició en paper i, en tot cas, ajustar el tiratge d’exemplars a les necessitats reals.