Consell de Publicacions

  Escultura de la mano

  El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de les edicions de Publicacions de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal de la Universitat com d'autors aliens a la UA.

  Per a dur a terme aquests objectius, almenys dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats (monografies i manuals docents). Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre l'acceptació o la desestimació de la publicació de cada obra.

  El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement i del Vicerectorat d’Estudis. Està presidit pel responsable del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement.

  Es reuneix cada trimestre, aproximadament, al març, juliol, octubre i desembre.

  Membres del Consell de Publicacions - 2023

  Vicerectorats

  • Juan Mora Pastor (Vicerectorat d'Investigació).
  • Maribel Beltrán Rico (Secretariat d'Investigació).
  • María Teresa Caballero Caballero (Secretariat d'Estudis. Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües).

  Centres

  • Joaquín Melgarejo Moreno (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).
  • Mª Magdalena García Irles (Facultat de Ciències).
  • Mercé Ortiz Garcia (Facultat de Dret).
  • Josep Maria Esteve Faubel (Facultat d'Educació).
  • Ernesto Cutillas Orgilés (Facultat de Filosofia i Lletres).
  • Miguel Ángel Lozano Ortega (Escola Politècnica Superior).
  • José Tuells Hernández (Facultat de Ciències de la Salut).

  Departaments

  • Antonio José Tenza Abril (Departament d'Enginyeria Civil).
  • Francisco Mas Ruiz (Departament de Màrqueting).
  • Ángela Sanjuan Quiles (Departament d'Infermeria).
  • José Antonio Larrosa Rocamora (Departament de Geografia Humana).
  • Victoriano Saiz López (Departament de Ciències Historicojurídiques).

  Instituts

  • José Antonio Caballero Suárez (Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics).
  • Antoni Mas Miralles (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana).

  Servei de Publicacions

  • Vicente Navarro Bertomeu
  • Xavier Casero Belda

  Normativa