Carta de serveis

  Edició 4 - juliol 2023

  Carta de serveis - Versió PDF

  Serveis que es presten

  • S1 Gestionar els originals per a la seua avaluació externa. C1
  • S2 Informar els autors i autores sobre les resolucions del Consell de Publicacions. C2
  • S3 Editar els originals aprovats pel Consell de Publicacions. C3
  • S4 Verificació de la qualitat de la impressió del llibre. C4
  • S5 Difondre i promoure les novetats editorials. C5 | C6 | C7
  • S6 Subministrar els exemplars sol·licitats. C8
  • S7 Liquidar els drets d'autor. C9
  • S8 Reimpressió de llibres esgotats. C10

  Els nostres compromisos de qualitat

  • C1 Sol·licitar almenys 2 avaluacions externes a informadors aliens a la UA per a cada original. I1
  • C2 Informar els autors i autores sobre les resolucions que afecten els seus originals en el termini de 3 dies. I2
  • C3 Iniciar el procés d'edició en els 15 dies següents a la recepció del material definitiu. I3
  • C4 Comunicar la recepció del llibre amb la qualitat requerida en el termini de 3 dies. I4
  • C5 Difondre les novetats editorials en plataformes digitals amb anterioritat a la recepció del llibre imprés. I5
  • C6 Enviar les novetats als diferents distribuïdors en el termini de 5 dies. I6
  • C7 Enviar els exemplars de promoció en el termini de 5 dies des de la recepció del llistat facilitat per l'autor. I7
  • C8 Servir les comandes d'exemplars en el termini de 3 dies. I8
  • C9 Realitzar la liquidació corresponent als drets d'autor en el primer semestre de l'any. I9
  • C10 Disposar d'exemplars dels llibres esgotats que es decidisquen reimprimir en el termini de 15 dies. I10
  • C11 Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 2 dies. I11
  • C12 Obtindre un valor mínim de 4 sobre 7 en l'Enquesta de Satisfacció amb el Servei. I12

  Indicadors per al seguiment

  • I1 Nombre mitjà d’avaluacions externes realitzades.
  • I2 Percentatge de resolucions comunicades en el termini establit.
  • I3 Percentatge de llibres que comencen el seu procés d'edició en el termini establit.
  • I4 Percentatge de novetats en els quals la verificació de la qualitat i la comunicació a l’autor ha sigut realitzada en el termini establit.
  • I5 Percentatge de novetats editorials presents en les diferents plataformes digitals abans de la seua recepció.
  • I6 Percentatge de novetats enviades als distribuïdors en el termini establit.
  • I7 Percentatge d’exemplars de promoció enviats segons el llistat facilitat per l’autor.
  • I8 Percentatge de comandes d’exemplars servits en el termini establit.
  • I9 Percentatge de liquidacions realitzades en el termini establit.
  • I10 Percentatge de reimpressions rebudes en el termini establit.
  • I11 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini establit.
  • I12 Índex de satisfacció.

  Formes de col·laboració i participació

  Pots col·laborar en el nostre procés de millora:

  • Comunicant-nos les opinions i queixes per via telefònica, electrònica o postal.
  • Mitjançant la participació en enquestes.