Monografies

  Qualsevol membre del personal de la Universitat d'Alacant pot sol·licitar la publicació d'un original pel Servei de Publicacions. Els autors que no formen part del personal de la Universitat podran sol·licitar la publicació d'una obra si tenen l'aval d'un PDI de la UA.

  Procediment de sol·licitud

  Per a sol·licitar la publicació de l'obra, l'autor haurà de presentar en les oficines de Publicacions, en qualsevol moment al llarg del curs acadèmic:

  • Els autors de la Universitat d'Alacant ompliran aquest formulari de sol·licitud.
  • En el cas d'autors externs a la UA, ompliran aquest formulari de sol·licitud, al qual adjuntaran un aval de l'edició, emplenat per un PDI de la UA de l'àrea de coneixement corresponent.
  • En ambdós casos, adjuntaran una còpia del treball en format de text (PDF). També facilitaran al Servei de Publicacions una còpia impresa en paper de la versió definitiva de l'obra. Per tal de garantir-ne l'anonimat, no han de figurar noms ni elements identificatius de l'autor ni en la coberta, ni en les capçaleres, ni en el cos del text.

  No s'admetran memòries de llicenciatura o tesis doctorals que no hagen sigut reelaborades per l'autor i convertides en monografies d'investigació.

  Segons el Reglament de Publicacions, els originals presentats seran objecte de revisió externa i anònima per dos avaluadors, com a mínim, elegits a l'atzar d'entre la borsa d'avaluadors de cadascuna de les àrees de coneixement.

  Basant-se en els informes d'avaluació, el Consell de Publicacions examinarà les obres presentades i determinarà les condicions de publicació de les que considere oportunes. L'autor rebrà resposta raonada sobre l'autorització o denegació del Consell per a editar la seua obra.

  Aquest procediment és aplicable tant a les obres que edite el Servei de Publicacions com a les que s'hagen d'editar en coedició amb altres editorials públiques o privades.

  El Servei de Publicacions no retornarà als autors les còpies presentades.