Presentació

    Aulario II

    Publicacions de la Universitat d'Alacant és la unitat encarregada d'editar la investigació universitària, amb l'objectiu de fomentar-ne la difusió i la divulgació entre la comunitat científica i en la societat, així com els manuals i textos docents que elabore el professorat de la UA per als estudiants. Des de l'any 1978, aquesta editorial ha dut a terme l'edició de més de 1500 publicacions amb una mitjana de 40 obres cada any.

    El treball fet durant aquest temps d'activitat ha consistit en la publicació de llibres (monografies, manuals, assaig i divulgació), seguint estrictes criteris de qualitat i eficiència. En 2017 es va posar en marxa un portal institucional per a les revistes científiques de la Universitat: UA Revistes Científiques.

    A més de l'edició en paper, el Servei de Publicacions està immers en un procés bibliogràfic de digitalització, que permetrà posar a l'abast una oferta d'acord amb l'evolució tecnològica i les tendències del sector editorial.

    Publicacions UA forma part de la Unió d’Editorials Universitàries (UNE), l'Associació d'Editors del País Valencià (AEPV) i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), entre d'altres.