La Universitat d’Alacant situa més de la meitat de les seues revistes científiques en el rànquing anual de SCImago Journal Rank 2021

  La Universitat d’Alacant situa més de la meitat de les seues revistes científiques en el rànquing anual de SCImago Journal Rank 2021

  Amb la incorporació al SJR d’Anales de Literatura Española, Revista Mediterránea de Comunicación i Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos la UA ja té 17 revistes en el rànquing

  Lucentum, MonTI. Monografies de Traducció i Interpretació i Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) aconsegueixen el primer quartil

  Cabecera SJR

  Capçalera SJR (SCImago Journal Rank)

  Cabecera revistes

  Capçalera de la secció Revistes Científiques publicades en la UA

  Alacant. Divendres, 13 de maig del 2022

  Tres revistes editades en la Universitat d’Alacant s’han incorporat a l’últim rànquing de SCImago Journal Rank(SJR), que mesura la influència científica de les revistes acadèmiques arreplegades en Scopus. Les tres revistes són Anales de Literatura Española, Revista Mediterránea de Comunicación i Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos; van entrar a formar part d’Scopus, base de dades bibliogràfica de resums i cites d’articles de revistes científiques, l’any passat 2021. Amb la seua inclusió la UA arriba a la xifra de disset revistes indexades.

  A més, altres tres revistes científiques editades en la UA se situen en el primer quartil (Q1) de l’índex internacional SJR en l’última actualització publicada aquesta mateixa setmana. Les revistes són Lucentum, MonTI. Monografías deTraducción e Interpretación i Journal of New Approaches in Educational Research(NAER),aquesta última es consolida enguany en el Q1, posició que va aconseguir l’any 2020.

  Les dades apareixen actualitzats en l’apartat dedicat a cada revista dins de la secció Revistes científiques UA que manté el Servei de Publicacions de la UA.

  Les revistes

  Anales de Literatura Española és una revista científica de l’Àrea de Literatura del Departament de Filologia Espanyola de la UA l’objectiu principal de la qual és l’estudi de la literatura espanyola en cadascun dels seus vessants. Combina les línies d’investigació de l’àrea amb les aportacions d’hispanistes reconeguts.

  Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) / Mediterranean Journal of Communication (MJC) publica articles científics relacionats amb la comunicació comercial, persuasiva, periodística o audiovisual. Centra el seu interès en les investigacions fetes en països de la conca del Mediterrani.

  Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos es va fundar l’any 2012, en el marc del grup internacional CIM. Naixia amb la voluntat de cobrir un espectre científic d’una alta especialització: la poesia medieval i renaixentista, si bé acull treballs sobre la seua repercussió en segles posteriors.

  Lucentum publica, des de fa quaranta anys, treballs originals i inèdits de qualitat de les àrees de coneixement de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

  MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación és una revista acadèmica amb vocació internacional promoguda per les universitats públiques valencianes amb docència en traducció i interpretació (UA, UJI i UV).

  Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) és una revista científica digital internacional en obert sobre investigacions de l’àmbit educatiu. Publica articles acadèmics basats en experiències innovadores que poden contribuir al desenvolupament de les Ciències de la Educació i aportar nous enfocaments al ensenyament.