El Servei de Publicacions de la UA presenta una nova edició del llibre Breve noticia de la vida del Excmo. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia

    El Servei de Publicacions de la UA presenta una nova edició del llibre Breve noticia de la vida del Excmo. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia

    La rectora presenta aquesta publicació escrita per Miguel Sanz, qui va ser secretari personal del científic, acompanyada pels editors, Armando Alberola i Rosario Die Maculet.