– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Siglo XVII, c. 1600 — c. 1699