– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Siglo XVI, c. 1500 — c. 1599