– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Historia social y cultural