– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

  Historia local

  • Los hijos de la viuda

   Los hijos de la viuda

   La masonería en la ciudad de Alicante (1893-1939). 2ª edición

   Vicent Sampedro Ramo

   Este libro es el fruto de muchos años de investigación del autor sobre la historia de la masonería en Alicante. A pesar de la desaparición d...
  • Montnegre

   Montnegre

   Un riu, un territori, un paisatge

   Jorge Payá

   Riu, territori i presència humana han format durant segles una unitat inseparable i interdependent, una simbiosi que va convertir Montnegre ...
  • Montnegre

   Montnegre

   Un río, un territorio, un paisaje

   Jorge Payá

   Río, territorio y presencia humana han formado durante siglos una unidad inseparable e interdependiente, una simbiosis que convirtió Montneg...
  • Formentera del Segura: su habla y su contexto histórico

   Formentera del Segura: su habla y su contexto histórico

   Joaquín Ferrándiz Mingot

   La singularidad del léxico que caracteriza a esta población hay que buscarla en los acontecimientos históricos que se han producido a lo lar...
  • Les torres de l'Horta d'Alacant

   Les torres de l'Horta d'Alacant

   Un patrimoni singular

   Enric Aragonés Francés

   La fèrtil Horta d'Alacant, dotada des d'època àrab d'un eficaç sistema de reg a través d'una complexa xarxa d'assuts i séquies, va resultar ...
  • Las torres de L'Horta d'Alacant

   Las torres de L'Horta d'Alacant

   Un patrimonio singular

   Enric Aragonés Francés

   La fértil Horta d'Alacant, dotada desde época árabe de un eficaz sistema de riego a través de una compleja red de azudes y acequias, resultó...
  • L'Alacant d'El Tio Cuc

   L'Alacant d'El Tio Cuc

   Manuel Lillo i Usechi

   El Tio Cuc (1914-1936) fou el setmanari periodístic més popular de l'Alacant de preguerra. Republicà, demòcrata i anticlerical, exercia com ...
  • La Festa d'Elx

   La Festa d'Elx

   Gabriel Sansano Belso

   La Festa o Misteri és el nom amb què es coneix la representació que cada mes d'agost, des de la segona meitat del segle XV, té lloc a l'esgl...
  • L'Alcúdia d'Elx

   L'Alcúdia d'Elx

   Un passeig per la història i l'entorn

   Lorenzo Abad Casal

   L'objectiu d'aquest llibre és oferir al lector, a manera de pinzellades, alguns dels elements més característics de l'antiga Ilici, ciutat i...
  • L'Alcúdia d'Elx

   L'Alcúdia d'Elx

   Un paseo por la historia y el entorno

   Lorenzo Abad Casal

   El objetivo de este libro es ofrecer al lector, a modo de pinceladas, algunos de los elementos más característicos de la antigua Ilici, ciud...
  • El arte de plateros en Elche

   El arte de plateros en Elche

   Documentos para su historia

   Alejandro Cañestro Donoso

   Completo y riguroso inventario de la orfebreria ilicitana. El estudio va desde el siglo XV hasta la desaparición de los gremios de orfebres ...