– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Guerra civil: c. 1936-c. 1939