– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

  Formas de expresión artística

  • Anàlisi de la creació artística des d'una perspectiva sistèmica

   Anàlisi de la creació artística des d'una perspectiva sistèmica

   Proposta d'integració multidisciplinària

   Sílvia Sempere Ripoll

   Sota aquest títol s'incorpora una anàlisi rigorosa i aprofundida establerta per l'artista i professora de la UPV Sílvia Sempere Ripoll. Les ...
  • Art i societat

   Art i societat

   L'obra i el gest en Antoni Miró

   Fernando Castro Flórez

   El volum que els lectors tenen davant els seus ulls constitueix la, ara com ara, cinquena publicació de la Càtedra d'Art Contemporani Antoni...
  • Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la Mediterrània

   Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la Mediterrània

   Isabel Marcillas Piquer

   Aques llibre presenta una selecció d'articles referits a la realitat africana, enfocats des de disciplines diverses -literatura, pintura, ci...
  • L'altra pintura

   L'altra pintura

   D'un temps, un indret i una indústria

   Rafael Calbo Such

   L'altra pintura se centra en l'anàlisi des de diferents àmbits (econòmics, estètics, històrics, i socials) d'una determinada producció pictò...
  • El realismo y la literatura contemporánea

   El realismo y la literatura contemporánea

   Laureano Bonet Mojica

   Rafael Altamira y Crevea (Alicante, 1866-México, 1951) fue una personalidad compleja y múltiple, sin igual en la cultura española que se des...
  • Diàlegs entre les imatges i les paraules

   Diàlegs entre les imatges i les paraules

   Estudis al voltant de setze artistes de les comarques del sud del País Valencià

   Romà De la Calle

   Durant el mes febrer de 2015 la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament d'Otos i l'Ajuntament d'Alcoi van crear la Càtedra Antoni Miró d'Art Con...