– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    España: Edad Modern (1492 — 1808)