Teoria i història de l'educació

    Anotacions per a la formació inicial del professorat

    La teoria de l'educació és la justificació i l'explicació teoricocientífica del fet o acte educatiu. És un sistema de principis que fan referència al coneixement i la transmissió del fenomen educatiu i que es projecten en prediccions o en recomanacions útils per al procés educatiu.
    L'educació va de la mà amb la història de les societats, ja que aquestes donen suport a la seua existència en l'ensenyament, i és ací on conflueixen les dues disciplines, essencials per a comprendre el desenvolupament de l'educació des de l'època antiga fins a l'actualitat.
    La finalitat d'aquest volum, constituït per sis capítols teoricopràctics, és exclusivament didàctica. Els professors Gladys Merma, José María Sola, Rosario Beresaluce, Vicent Mas, Diego Gavilán i Ana Parodi, de l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat d'Alacant, han seleccionat, resumit i analitzat els plantejaments d'autors rellevants per a fer-ne una síntesi d'idees. L'objectiu és que aquest llibre promoga l'aprenentatge reflexiu de la teoria i la història de l'educació i que desperte l'interès dels estudiants per les dues disciplines.

    Escritor
    Col·lecció
    Materiales docentes
    Matèria
    Educación
    Idioma
    • Català
    Editorial
    Publicaciones de la Universidad de Alicante
    EAN
    9788497177313
    ISBN
    978-84-9717-731-3
    Depósito legal
    A 229-2020
    Pàgines
    230
    Ample
    17 cm
    Alt
    24 cm
    Edició
    1
    Data de publicació
    21-09-2020
    Tapa blanda
    €12,00

    Continguts

    Introducció.
    Capítol 1. L'escola. El fet escolar i comunitat educativa. Significat i sentit de l'educació.
    1. Introducció.
    2. L'escola.
    3. El fet escolar i comunitat educativa.
    4. Problemàtica escolar actual.
    5. Significat i sentit de l'educació.
    6. Dimensions, principis i finalitats de l'educació.
    7. Tipus d'educació: educació formal, no formal i informal.
    8. Conclusions.
    9. Referències.
    Pràctica del tema.
    Capítol 2. Procés diacrònic de la institucionalització de l'escola: anàlisi de la història de l'educació.
    1. Introducció.
    2. La paideia grega.
    3. L'educació romana i l'humanisme.
    4. El cristianisme i l'educació.
    5. L'educació medieval.
    6. La pedagogia del Renaixement.
    7. El realisme pedagògic.
    8. La pedagogia de la Il·lustració.
    9. Rousseau i l'educació natural.
    10. Referències.
    Pràctica del tema.
    Capítol 3. Procés diacrònic de la institucionalització de l'escola: Pedagogia moderna i corrents pedagògics contemporànies.
    1. Introducció.
    2. Johann Heinrich Pestalozzi (1746 -1827).
    3. Johann Herbert (1776-1841).
    4. Immanuel Kant (1724-1804).
    5. La pedagogia contemporània.
    6. El model educatiu de Condorcet.
    7. La llei d'Instrucció Pública (Llei Moyano, 1857).
    8. Ovide Decroly (1871-1932).
    9. John Dewey (1859-1952).
    10. María Montessori (1870-1952).
    11. Corrents pedagògics contemporanis: el constructivisme.
    12. Reptes de l'educació en el segle xxi.
    13. Referències.
    Annex 1.
    Pràctica del tema.
    Capítol 4. Cultura, valors i educació. Problemes i reptes de l'escola actual.
    1. Introducció.
    2. Cultura.
    3. El procés de socialització.
    4. La personalització.
    5. L'educació intercultural, interculturalitat i models educatius interculturals.
    6. Problemes i reptes de l'educació en el segle xxi.
    7. La convivència escolar.
    8. Significat i implicacions de les variables que afecten la confidencialitat a les aules.
    9. La violència escolar.
    10. El bullying o assetjament entre iguals.
    11. El ciberbullying.
    12. El grooming.
    13. El sexting.
    14. Referències.
    Pràctica del tema.
    Capítol 5. L'educand. Educabilitat humana i el final de l'educació. Noció d'educació.
    1. Introducció.
    2. L'educabilitat i subjectivitat de l'educand.
    3. Cultura, valors i sentit de l'educació.
    4. Educació com a superació d'instrucció i formació.
    5. Tergiversacions de l'educació.
    6. Creixement i maduresa humana.
    7. Educació moral, cívica i política.
    8. Educació integral.
    9. Referències.
    Pràctica del tema.
    Capítol 6. La professió docent: models metafòrics i estils docents. L'autoritat docent i reptes del mestre en el segle xxi.
    1. Introducció.
    2. La professió docent.
    3. Evolució de la professió docent.
    4. L'educador, el mestre com l'educador professional i el profesional de l'educació.
    5. Trets de la professionalitat del mestre.
    6. Les funcions docents.
    7. Competències del professorat per al canvi educatiu.
    8. El professorat: de la Llei Orgànica d'Educació a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació.
    9. Estils docents relatius al manteniment d'un clima escolar optimitzant.
    10. Models metafòrics del mestre.
    11. L'autoritat docent a la aula.
    12. Referències.
    Pràctica del tema.

    Llibres relacionats