Teoria i història de l'educació

  Anotacions per a la formació inicial del professorat

  La teoria de l'educació és la justificació i l'explicació teoricocientífica del fet o acte educatiu. És un sistema de principis que fan referència al coneixement i la transmissió del fenomen educatiu i que es projecten en prediccions o en recomanacions útils per al procés educatiu.
  L'educació va de la mà amb la història de les societats, ja que aquestes donen suport a la seua existència en l'ensenyament, i és ací on conflueixen les dues disciplines, essencials per a comprendre el desenvolupament de l'educació des de l'època antiga fins a l'actualitat.
  La finalitat d'aquest volum, constituït per sis capítols teoricopràctics, és exclusivament didàctica. Els professors Gladys Merma, José María Sola, Rosario Beresaluce, Vicent Mas, Diego Gavilán i Ana Parodi, de l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat d'Alacant, han seleccionat, resumit i analitzat els plantejaments d'autors rellevants per a fer-ne una síntesi d'idees. L'objectiu és que aquest llibre promoga l'aprenentatge reflexiu de la teoria i la història de l'educació i que desperte l'interès dels estudiants per les dues disciplines.

  Escritor
  Col·lecció
  Materiales docentes
  Matèria
  Educación
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788497177313
  ISBN
  978-84-9717-731-3
  Depósito legal
  A 229-2020
  Pàgines
  230
  Ample
  17 cm
  Alt
  24 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  21-09-2020
  Tapa blanda
  €12,00

  Continguts

  Introducció.
  Capítol 1. L'escola. El fet escolar i comunitat educativa. Significat i sentit de l'educació.
  1. Introducció.
  2. L'escola.
  3. El fet escolar i comunitat educativa.
  4. Problemàtica escolar actual.
  5. Significat i sentit de l'educació.
  6. Dimensions, principis i finalitats de l'educació.
  7. Tipus d'educació: educació formal, no formal i informal.
  8. Conclusions.
  9. Referències.
  Pràctica del tema.
  Capítol 2. Procés diacrònic de la institucionalització de l'escola: anàlisi de la història de l'educació.
  1. Introducció.
  2. La paideia grega.
  3. L'educació romana i l'humanisme.
  4. El cristianisme i l'educació.
  5. L'educació medieval.
  6. La pedagogia del Renaixement.
  7. El realisme pedagògic.
  8. La pedagogia de la Il·lustració.
  9. Rousseau i l'educació natural.
  10. Referències.
  Pràctica del tema.
  Capítol 3. Procés diacrònic de la institucionalització de l'escola: Pedagogia moderna i corrents pedagògics contemporànies.
  1. Introducció.
  2. Johann Heinrich Pestalozzi (1746 -1827).
  3. Johann Herbert (1776-1841).
  4. Immanuel Kant (1724-1804).
  5. La pedagogia contemporània.
  6. El model educatiu de Condorcet.
  7. La llei d'Instrucció Pública (Llei Moyano, 1857).
  8. Ovide Decroly (1871-1932).
  9. John Dewey (1859-1952).
  10. María Montessori (1870-1952).
  11. Corrents pedagògics contemporanis: el constructivisme.
  12. Reptes de l'educació en el segle xxi.
  13. Referències.
  Annex 1.
  Pràctica del tema.
  Capítol 4. Cultura, valors i educació. Problemes i reptes de l'escola actual.
  1. Introducció.
  2. Cultura.
  3. El procés de socialització.
  4. La personalització.
  5. L'educació intercultural, interculturalitat i models educatius interculturals.
  6. Problemes i reptes de l'educació en el segle xxi.
  7. La convivència escolar.
  8. Significat i implicacions de les variables que afecten la confidencialitat a les aules.
  9. La violència escolar.
  10. El bullying o assetjament entre iguals.
  11. El ciberbullying.
  12. El grooming.
  13. El sexting.
  14. Referències.
  Pràctica del tema.
  Capítol 5. L'educand. Educabilitat humana i el final de l'educació. Noció d'educació.
  1. Introducció.
  2. L'educabilitat i subjectivitat de l'educand.
  3. Cultura, valors i sentit de l'educació.
  4. Educació com a superació d'instrucció i formació.
  5. Tergiversacions de l'educació.
  6. Creixement i maduresa humana.
  7. Educació moral, cívica i política.
  8. Educació integral.
  9. Referències.
  Pràctica del tema.
  Capítol 6. La professió docent: models metafòrics i estils docents. L'autoritat docent i reptes del mestre en el segle xxi.
  1. Introducció.
  2. La professió docent.
  3. Evolució de la professió docent.
  4. L'educador, el mestre com l'educador professional i el profesional de l'educació.
  5. Trets de la professionalitat del mestre.
  6. Les funcions docents.
  7. Competències del professorat per al canvi educatiu.
  8. El professorat: de la Llei Orgànica d'Educació a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació.
  9. Estils docents relatius al manteniment d'un clima escolar optimitzant.
  10. Models metafòrics del mestre.
  11. L'autoritat docent a la aula.
  12. Referències.
  Pràctica del tema.

  Llibres relacionats