Sentències de Joan Lluís Vives

  Sentències de Joan Lluís Vives és una recopilació de les dites, aforismes, adagis, refranys i màximes que apareixen al llarg de les obres i la correspondència de l'humanista valencià. S'apleguen tant les de procedència externa (llibres bíblics, autors grecollatins, Sants Pares, parèmies populars....) com les que el mateix Vives ha generat amb el seu estil breu i sentenciós. Per raons científiques i de difusió, totes les sentències van en llatí, llengua amb la qual foren escrites, amb la corresponent traducció al valencià i al castellà.

  La relació de sentències va precedida d'una introducció justificativa del repertori així com dels criteris de selecció i organització de la tria. Tot i no ser una «antologia» de textos, el lector hi podrà trobar aportacions i reflexions de filosofia, filologia, teologia, ensenyament..., però també sobre la pau i la guerra, el poder i el govern, les dones, les virtuts, els vicis, les passions..., en definitiva, sobre la condició humana.

  Escritor
  Col·lecció
  Norte Crítico
  Número en la col·lecció
  38
  Matèria
  HUMANIDADES
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788497176842
  ISBN
  978-84-9717-684-2
  Depósito legal
  A 343-2020
  Pàgines
  1158
  Ample
  14 cm
  Alt
  22 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  12-11-2020
  Tapa dura
  €30,00

  Continguts

  SIGLES I ABREVIATURES.
  D'edicions de textos de Vives.
  De les obres de Vives.
  INTRODUCCIÓ.
  Justificació: no solament del títol.
  Una vida dedicada a les bonae litterae.
  Joan Lluís Vives i les sentències.
  Com s'ha confeccionat la llista? Criteris.
  Com s'ha organitzat i quins textos s'han utilitzat?
  Obres de Vives.
  Relación cronológica de las obras.
  Observacions a les obres: les atribuïdes.
  Observacions a les obres: escrits perduts.
  Observacions a les obres: les anònimes castellanes.
  Valoració i final.
  REFERÈNCIES.
  SENTÈNCIES.
  Com utilitzar aquest repertori: advertiments o guia d'ús.
  LLISTA DE SENTÈNCIES.
  Christi Iesu triumphus (CJT) (núm. 1-5).
  Virginis Dei parentis Ovatio (VDO) (núm. 6-7).
  Clypei Christi descriptio (CCD) (núm. 8-13).
  Praelectio in Leges Ciceronis (PLC) (núm. 14-29).
  Praelectio in Convivia Francisci Philelphi (PFF) (núm. 30-31).
  Praelectio in quartum Rhetoricorum ad Herennium (PRH) (núm. 32-34).
  Praelectio quae dicitur Veritas fucata (I) (PVF) (núm. 35-49).
  Praelectio in suum sapientem (PSS) (núm. 50-52).
  Sapiens (SAP) (núm. 53-60).
  Meditationes in septem Psalmos penitentiae (MSP) (núm. 61-104).
  De tempore quo natus est Christus (TNC) (núm. 105-107).
  Praelectio ad Catonem maiorem Ciceronis quae dicitur Anima senis (ANS) (núm. 108-161).
  De initiis, sectis et laudibus philosophiae (ISF) (núm. 162-181).
  Fabula de homine (FDH) (núm. 182-187).
  Praefatio in Georgica Vergilii (PIG) (núm. 188-203).
  Genethliacon Iesu Christi (GJC) (núm. 204-216).
  Aedes legum (ADL) (núm. 217-250).
  Pompeius fugiens (POF) (núm. 251-262).
  In pseudo-dialecticos (IPD) (núm. 263-306).
  Somnium Scipionis (ISS) (núm. 307-369).
  Declamationes Quinque Syllanae (DQS) (núm. 370-458).
  Comentaria ad libros De Civitate Dei D. Aurelii Augustin (DCD) (núm. 525-877).
  Ad Adrianum VI Pontificem de tumultibus Europae (DTE) (núm. 878-888).
  Veritas fucata (II), sive de licentia poetica (VEF) (núm. 890-900).
  Declamatio qua respondet parieti Palmato Quintiliani (DPP) (núm. 901-907).
  De institutione faeminae christianae (IFC) (núm. 949-1221).
  De ratione studii puerilis epistolae duae (RSP) (núm. 1222-1249).
  De consultatione (CON) (núm. 1250-1303).
  Ad Henricum VIII de regni administratione, bello et pace (HBP) (núm. 1343-1376).
  De subventione pauperum sive de humanis neccesitatibus (DSP) (núm. 1386-1529).
  De Europa disidiis et bello Turcico dialogus (DED) (núm. 1530-1557).
  De officio mariti (DOM) (núm. 1571-1719).
  De concordia et discordia in humano genere (CHG) (núm. 1720-2032).
  De pacificatione (PAC) (núm. 2033-2097).
  De conditione vitae christianorum sub turca (VCT) (núm. 2098-2113).
  Sacrum Diurnum de Sudore Domini nostri Iesu Christi (SDS) (núm. 2114-2115).
  Concio de sudore nostro et Christi (CSN) (núm. 2016-2156).
  Meditatio de Passione Christi in psalmum XXXVII (MPC) (núm. 2157-2163).
  De disciplinis (DDS) (núm. 2177-2869).
  De ratione dicendi (DRD) (núm. 2873-3097).
  De communione rerum ad germanos inferiores (DCR) (núm. 3100-3121).
  Excitationes animi in Deum commentatiunculae (EAD) (núm. 3122-3220).
  De epistolis conscribendis (DEC) (núm. 3224-3274).
  Bucolicarum Vergilii interpretatio, potissimum allegorica (BVI) (núm. 3275-3328).
  Censura de Aristotelis operibus (CAO) (núm. 3329-3332).
  Exercitatio Linguae Latinae (ELL) (núm. 3333-3447).
  De anima et vita libri tres (DAV) (núm. 3448-3842).
  De Veritate Fidei Christianae (VFC) (núm. 3849-4280).
  ÍNDEX TEMÀTIC.
  ÍNDEX TOPONÍMIC I ONOMÀSTIC.

  Llibres relacionats