Punt per punt C2

  Curs de valencià de nivell C2

  , , ,

  Destinatari. Punt per punt C2 és un curs de valencià destinat a aprenents experts que volen assolir el nivell màxim d'expertesa. Entenen i produeixen tot tipus de textos complexos, tant escrits com orals, amb plena solvència. Dominen el vocabulari general i la terminologia específica, tenen un important bagatge fraseològic i han adquirit sòlids coneixements metalingüístics, que els permeten copsar l'estructura lingüística i comparar el valencià amb unes altres llengües pròximes.
  Estructura del curs i punt de partida. És un curs per a autoaprenents o per a seguir a l'aula, compost per 18 unitats. Les 17 primeres desenvolupen el temari i l'última ofereix un model de prova, que permet posar en pràctica els coneixements adquirits. Conté els cinc apartats següents: «Comprensió escrita i expressió oral», «Gramàtica», «Vocabulari», «Ortografia i fonètica» i «Expressió escrita».
  El punt de partida de Punt per punt C2 és un text escrit d'un àmbit temàtic específic. Aquest text funciona com a focus d'interés de cada unitat, que és représ en diverses activitats, com ara una situació comunicativa en parella, una exposició individual o exercicis de buits, de correccions o de vocabulari.
  Estructura de les unitats i metodologia. Les explicacions gramaticals se centren en els aspectes més específics i concrets, com correspon al nivell màxim d'expertesa. A continuació, es plantegen tres activitats de repàs gramatical, que permeten consolidar els coneixements previs i practicar-los amb exercicis similars als de les proves oficials. El vocabulari es treballa mitjançant textos amb buits i activitats de definicions, de fraseologia o de substitució, entre altres. L'ortografia i la fonètica són tractades de manera lligada: expliquem les particularitats ortogràfiques del valencià i incidim en una ortoèpia ben acurada, que practiquem amb exercicis de buits o correccions de textos orals. Finalment, en l'apartat d'expressió escrita proposem traduccions des de llengües pròximes (castellà, anglés, gallec, italià i francés) i tasques escrites similars a les que es plantegen en les proves oficials.
  Els exercicis escrits ajuden a consolidar i sistematitzar els continguts propis del nivell màxim d'expertesa. Les habilitats orals es treballen mitjançant les propostes comunicatives de l'inici de cada unitat i de diversos exercicis amb àudios, amb els quals establim un model de pronúncia i treballem la correcció ortoèpica i la comprensió oral.

  Escritor
  Escritor
  Escritor
  Escritor
  Col·lecció
  Textos docentes
  Matèria
  Enseñanza y aprendizaje de lenguas
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788497176521
  ISBN
  978-84-9717-652-1
  Depósito legal
  A 64-2019
  Pàgines
  166
  Ample
  21 cm
  Alt
  29,7 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  20-02-2019
  Tapa blanda
  €15,00

  Continguts

  Què és Punt per punt?
  Unitat 1. Treball i conciliació familiar.
  Unitat 2. Del vehicle propi al transport públic.
  Unitat 3. Química entre nosaltres.
  Unitat 4. Aprendre valencià és moda.
  Unitat 5. Infraestructures al País Valencià.
  Unitat 6. El vi.
  Unitat 7. Sona la dolçaina.
  Unitat 8. Un passeig per les nostres comarques.
  Unitat 9. El mar.
  Unitat 10. Animalets.
  Unitat 11. Educació física.
  Unitat 12. Tràmits administratius.
  Unitat 13. Matemàtiques.
  Unitat 14. Llocs del món.
  Unitat 15. Història de la filosofia.
  Unitat 16. Elogi de la lentitud.
  Unitat 17. Veus valencianes.
  Unitat 18. Model d'examen.
  Quadre de continguts.
  Solucions.

  Llibres relacionats