Formació d'una ciutat moderna de grandària mitjana: Elx, 1740-1962

  Del Pont i el Raval de Santa Teresa al Pla General d'ordenació urbana

  En aquest llibre s'estudia el procés de transformació de la ciutat d'Elx des de mitjan segle XVIII fins a la dècada dels seixanta del segle XX. Es tracta, com es pot veure, d'un arc temporal en el qual es concentren les modificacions de fonament que jalonen la configuració progressiva de la ciutat moderna europea i en el qual se centren actualmente els esforços d'un bon nombre d'investigadors procedents de camps disciplinaris diversos, tant en el nostre context cultural i geogràfic (el País Valencià) com també en d'altres àmbits més amplis. Dins d'aquesta coincidencia general amb un important sector d'investigació, aquest llibre reuneix característiques que el fan particularment interessant. En primer lloc, l'encert en l'elecció del tema, on concorren el període històric i la ciutat on es du a terme l'estudi: un extens espai temporal en el qual naix la moderna societat en què vivim i en el qual la ciutat d'Elx i el camp circumdant s'han fos llargament segons un procés de mutacions físiques que han estat expressió de la història de la ciutat i, a través d'aquesta, del país sencer. Al llarg d'aquest període es donen cita tots els grans postulats tècnics i ideològics (els «temes» de la transformació urbana del segle XIX i principi del XX) que s'entrecreuen amb els canvis reals que s'han operat en la forma urbana i amb els «episodis» que han donat una forma precisa a les formulacions ideològiques de la urbanització. De manera complementària, la transformació específica d'Elx permet establir una concreta periodització que ha donat llum tant sobre les modalitats que ha adoptat al País Valencià la transformació de ciutats de grandària mitjana (suport de la nostra xarxa de ciutats) com sobre la fortuna i la consistencia de la tradició «tècnica» en matèria de projectar i controlar aquesta transformació. Una altra característica és l'enfocament decididament bolcat envers la individuació d'un punt de vista disciplinari específic, el qual, sense renunciar a fer ús de la historiografia convencional, troba en la naturalesa material del fabricat urbà la veritable clau interpretativa del procés: es tracta d'interpretar les mutacions a partir de la seua forma concreta, ço és, a partir de la seua vinculació amb una determinada pràctica (l'arquitectura, la construcció, la fabricació edilícia).

  Escritor
  Col·lecció
  Monografías
  Matèria
  Derecho urbanístico
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788497175111
  ISBN
  978-84-9717-511-1
  Depósito legal
  A17-700
  Pàgines
  732
  Ample
  21 cm
  Alt
  29,7 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  17-03-2017
  Tapa blanda
  €30,00

  Continguts

  PRÒLEG.
  PROEMI
  Introducció.
  Aigua, palmeres, senyors. Burgesos, proletaris.
  La ciutat d'Elx abans del 1740.
  DE LES PRIMERES TRANSFORMACIONS URBANES MODERNES.
  El Pla i el Molar.
  Barris de Saràvia i de Conrado.
  Barri del Clero o Illetes.
  Abastiment d'aigua potable.
  Construccions públiques i reformes urbanes.
  Il·lustrats.
  DE LA CIUTAT VUITCENTISTA.
  Esdeveniments, equipaments, serveis, construccions publiques.
  Infraestructures i serveis urbans.
  Carreteres i ferrocarrils.
  Cap a una nova ciutat.
  Barris de final del vuit-cents.
  DELS INICIS DE LA CIUTAT MODERNA.
  Barris sobre els horts.
  Debat urbanístic.
  Defensa de les palmeres.
  L'eixample de ponent.
  La construcció de l'eixample.
  Reglamentacions i reformes urbanes.
  Enllà els horts.
  Construccions, equipaments.
  Infraestructures.
  ELX DESPRÉS DE LA GUERRA.
  Anys quaranta.
  Anys cinquanta.
  Pla General d'Ordenació Urbana.
  Desenvolupament del Pla General.
  FINAL.
  Conclusions.
  Discurs del mètode.
  Annex: lectura final.
  BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

  Llibres relacionats