Anàlisi de la creació artística des d'una perspectiva sistèmica

  Proposta d'integració multidisciplinària

  Sota aquest títol s'incorpora una anàlisi rigorosa i aprofundida establerta per l'artista i professora de la UPV Sílvia Sempere Ripoll. Les reflexions que hauran de seguir-se en les pàgines d'aquest exemplar, ara publicat per la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant, són el resultat d'una concreció al voltant de la Tesi Doctoral que defengué la seua autora. Si fa no fa, l'estudi al voltant d'un fet social de primera magnitud, com és l'imperi de la creativitat, amb totes les seus derivades que se'n presenten palesament només esguardar els límits que la realitat assoleix, incorpora un propòsit bastit de matèria primera, i de cabdal immens per a l'interès dels qui s'aproximen sense reserves. La creativitat, ara mateix, un concepte, també, però, una pràctica que apuja la vàlua de qualsevol paràmetre que s'hi vulga fer servir de cara a l'increment del valor afegit que la societat, en la seua immensa diversitat, reclama.
  Però no només açò podem trobar a la lectura atenta i interessada d'aquest treball de Sílvia Sempere. A més d'un interès d'abast i reconeixement social del fet creatiu, i des de l'especificitat del món de l'art, s'hi manifesta una voluntat connatural que haurà d'irradiar, sense dubtes, tots els avantatges que a la pràctica creativa segueixen. Així, la transversalitat resulta ser una fidel garantia en ares d'un benefici social d'ampli espectre, on la connivència de les necessitats intimades a qualsevol aspecte de la vida quotidiana s'hi fa present.

  Escritor
  Col·lecció
  Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani
  Número de la col·lecció
  10
  Matèria
  Formas de expresión artística
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788413020457
  ISBN
  978-84-1302-045-7
  Depósito legal
  A 331-2019
  Pàgines
  288
  Ample
  17 cm
  Alt
  24 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  28-10-2019
  Tapa blanda
  €30,00

  Continguts

  PRÒLEG.
  INTRODUCCIÓ.
  TEORIES DE LA CREATIVITAT.
  1. Sobre el terme creativitat.
  2. Investigacions al voltant del significat de la creativitat.
  2.1. Les investigacions filosòfiques i precientífiques.
  2.2. Les investigacions psicològiques.
  2.2.1. El corrent psicoanalític.
  2.2.2. La psicologia de la Gestalt.
  2.2.3. Corrents associacionista i conductista.
  2.2.4. La psicologia cognitiva.
  2.2.5. L'enfocament fenomenològic.
  2.2.6. Enfocament psicomètric i factorialista.
  2.2.7. Corrent humanista.
  2.2.8. Repercusió de l'enfocament humanista en l'art.
  2.2.9. El corrent històric i biogràfic.
  2.2.10. Corrent mediambientalista.
  DIMENSIONS DE LA CREATIVITAT.
  1. Dimensions de la creativitat: persona, procés, producte i ambient.
  2. Persona creativa.
  2.1. Ser creatiu. Els trets de la personalitat creativa.
  2.1.1. La importància d'educar la personalitat artística.
  2.1.2. Medi-persona. L'àmbit creatiu i el jo.
  2.2. El procés creatiu en l'àmbit de l'art.
  2.2.1. Les fases del procés creatiu en l'art segons De la Calle.
  2.2.2. A manera de síntesi.
  3. Relació persona-procés-medi creatiu.
  3.1. Sensibilitat als problemes i necessitats.
  3.1.1. Sensibilitat artística. La cerca del què.
  3.1.2. L'experiència estètica en relació amb la sensibilitat.
  3.1.3. Sensibilitat i intel·ligència.
  3.2. La fluïdesa o productivitat.
  3.3. La flexibilitat mental.
  3.3.1. Contribucions a la fluïdesa i flexibilitat mental.
  3.3.2. Estratègies en pro de la fluïdesa i la flexibilitat en la creació artística.
  3.4. Llibertat. Relació persona-medi.
  3.5. Originalitat.
  3.5.1. Originalitat. Relació persona-procés.
  3.5.2. Originalitat. Relació medi-producte.
  3.5.3. Originalitat en l´art.
  3.6. Coneixement. Relació persona-medi.
  3.6.1. Coneixement.
  3.6.2. A propòsit del coneixement artístic.
  3.7. Elaboració. Relació persona-procés-medi.
  3.7.1. Estil. «Donar forma Artística» segons J. Acha.
  3.7.2. «Donar forma», font i repertori segons De la Calle.
  3.7.3. Estratègies creatives.
  4. Relació persona-procés-producte.
  4.1. Organitzar i projectar.
  4.1.1. Mètode i creació artística.
  4.2. Organitzar i avaluar.
  4.3. Organització i producció artística.
  4.4. El factor organització i la creativitat condicional segons De la Calle.
  5. Relació procés-producte en l'execució.
  5.1. L'actitud de l'artista pel que fa al fet creatiu.
  6. Relació persona-producte en l'execució.
  6.1. Segons la condició de l'execució.
  6.1.1. Autoria i execució.
  7. Relació persona-medi.
  7.1. La creativitat en l'art. Relació amb el medi.
  7.1.1. Modes de relació amb el medi segons De la Calle.
  8. Relació producte-medi a través de la comunicació.
  8.1. Comunicació i fet artístic.
  MODELS SISTÈMICS I HIBRIDACIÓ.
  1. Perspectiva sistèmica.
  1.1. Notes sobre sistèmica, disseny i art.
  2. Modelo de disseny concurrent segons B. Hernandis (MDC).
  2.1. Bases conceptuals i principals característiques.
  2.2. Descripció general del model.
  2.2.1. Anàlisi i implementació.
  3. El fet artístic segons De la Calle (HA).
  3.1. Enfocament de la creativitat en el fet artístic.
  3.2. Justificació. La necessitat d'una estratègia metodològica.
  3.2.1. L'oportunitat de la seua teoria.
  3.2.2. Notes. El fet artístic en el context de la cultura artística.
  3.3. Definició general del fet artístic.
  3.3.1. Descripció del model (HA).
  3.3.2. Descripció dels subprocessos implicats.
  3.3.3. Representació sistèmica del fet artístic.
  4. Implementació de l'MDC sobre la base de l'HA.
  4.1. Hibridació dels dos models sistèmics.
  4.2. Utilitat potencial de la hibridació en casos concrets.
  CONCLUSIONS.
  REFERÈNCIES.
  BIOGRAFIA CURRICULUM.