Rosa Ballester Añón

    Rosa Ballester Añón es catedràtica emèrita d'Història de la Ciència a la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández, acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana y coordinadora del grup GADEA/Programa Prometeu de la Generalitat Valenciana per a grups d'investigació d'excel·lència.