María Mercedes Pastor Blas

    María Mercedes Pastor Blas és catedràtica de la Universitat d'Alacant. Desenvolupa la seua activitat investigadora en el Laboratori de Materials Avançats del Departament de Química Inorgànica i l'Institut Universitari de Materials. Ha fet diverses estades de recerca en l'àrea de materials polimèrics en el Collège de France (París), Virginia Tech (USA), University of Surrey (UK) i University of Cincinnati (USA).