Jordi Davó i Moltó

    Jordi Davó i Moltó (Alcoi, 1973) és tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant, on també fa classe, com a professor associat de la Facultat d'Educació, de matèries com ara llengua catalana per a l'educació infantil i primària, didàctica de la literatura o habilitats lectoescriptores. És coautor del manual Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1) d'Edicions Bromera, ha col·laborat en la redacció del Diccionari d'Història del País Valencià (Edicions 62) i manté el bloc El Gran Duc (https://blogs.ua.es/davonet/). Impartix cursos de formació en autoaprenentage de valencià i valencià per a l'atenció al públic.