Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCOM PUBLICAR

Monografies i materials docents d'autores o autors de la Universitat d'Alacant

Qualsevol PDI o personal de la Universitat d'Alacant pot presentar un original en el Servei de Publicacions. La proposta d'edició de monografies i materials docents ha d'estar avalada pel departament, institut universitari o pel centre.

Segons el Reglament de Publicacions, els originals presentats seran objecte de revisió externa i anònima per, almenys, dos avaluadors elegits per sorteig d'entre la borsa d'avaluadors designats pel centre per a cadascuna de les àrees de coneixement corresponents.

El Consell de Publicacions examinarà les obres presentades, i basant-se en els informes d'avaluació i editorials determinarà les condicions de publicació d'aquelles que considere oportunes.

Aquest procediment és aplicable tant a les obres que edite el Servei de Publicacions com aquelles que s'hagen d'editar en coedició amb altres editorials públiques o privades.

Monografies d'autores o autors externs a la Universitat d'Alacant

Els originals presentats per persones que no siguen membres de la UA o que no estiguen avalades per un conveni de coedició entre la Universitat d'Alacant i una institució o entitat, podran ser admesos pel Servei de Publicacions si segueixen aquest procediment:

1. Un PDI de la Universitat d'Alacant i un departament, institut o centre hauran d'avalar l'edició.

2. El departament, l'institut o el centre hauran d'assumir el 50% dels costos d'edició o la part que no assumisca l'autor/a.

3. L'autora o autor es farà càrrec, com a mínim, del 50% dels costos d'edició.

4. Una vegada es reba el compromís de finançament de l'autora o autor i de l'òrgan que l'avala, se seguirà el tràmit habitual de sol·licitar els informes externs d'avaluació i, després, el trasllat al Consell de Publicacions, que serà qui haurà d'aprovar l'edició.

Altres supòsits de publicació

Consultar normativa

Formulari per als informadors externs: textos docents / monografies.


    - Com editar monografies d'investigació
    - Com editar textos docents
    - Com editar tesis doctoralsCom editar monografies d'investigació

L'autor ha de presentar les obres a les oficines de Publicacions.

La presentació pot fer-se en qualsevol moment, al llarg del curs acadèmic. En un termini que pot oscil·lar entre 60 i 90 dies, l'autor rebrà resposta raonada sobre l'autorització o denegació del Consell per a editar la seua obra.

 - Normes per la presentació d'originals
 - ISBN i dipòsit legal
 - Contracte d'edició


Com editar textos docents

Els textos docents s'han de presentar, com a mínim, set mesos abans del quadrimestre en què seran utilitzats.

Els textos docents sotmesos al Consell han de ser d'assignatures a impartir en el grau.

 - Normes per a la presentació
 - ISBN i dipòsit legal
 - Contracte d'edició

Com editar tesis doctorals

Qualsevol persona que haja llegit la seua tesi doctoral a la Universitat d'Alacant pot publicar-la en edició electrònica. Aquesta mena de publicacions disposa de número de ISBN i dipòsit legal. Per a editar una tesi amb aquest format, heu de posar-vos en contacte amb la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.Informació legal - copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.
publicaciones.web@ua.es