Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCOM PUBLICAR

Qualsevol professor o investigador de la Universitat d'Alacant pot presentar originals per a publicar-los. Amb l'acreditació d'algun PDI de la Universitat, els autors no vinculats a la UA poden presentar igualment obres al Servei de Publicacions.

La presentació de propostes de publicació de monografies i textos docents ha d'estar avalada pel director del departament o del grup d'investigació o comptar amb l'aval de dos professors pertanyents als cossos docents universitaris o de personal docent contractat assimilat i pertanyent a una àrea afí.

El Consell de Publicacions, format per representants de totes les facultats i escoles, així com una representació de departaments i instituts d'investigació de la Universitat, examina les obres presentades i recomana la publicació de les que considera oportunes.

Els originals presentats passaran per un examen extern i anònim amb, almenys, dos avaluadors triats per sorteig entre la llista que cada facultat o escola propose com a membres del comité d'avaluadors externs a la Universitat d'Alacant, per a cada una de les àrees de coneixement que formen els departaments adscrits al centre.

Formulari per als informadors externs: textos docents / monografies.


    - Com editar monografies d'investigació
    - Com editar textos docents
    - Com editar tesis doctoralsCom editar monografies d'investigació

L'autor ha de presentar les obres a les oficines de Publicacions.

La presentació pot fer-se en qualsevol moment, al llarg del curs acadèmic. En un termini que pot oscil·lar entre 60 i 90 dies, l'autor rebrà resposta raonada sobre l'autorització o denegació del Consell per a editar la seua obra.

 - Normes per la presentació d'originals
 - ISBN i dipòsit legal
 - Contracte d'edició


Com editar textos docents

Els textos docents s'han de presentar, com a mínim, set mesos abans del quadrimestre en què seran utilitzats.

Els textos docents sotmesos al Consell han de ser d'assignatures a impartir en el grau. .

 - Normes per a la presentació
 - ISBN i dipòsit legal
 - Contracte d'edició

Com editar tesis doctorals

Qualsevol persona que haja llegit la seua tesi doctoral a la Universitat d'Alacant pot publicar-la en edició electrònica. Aquesta mena de publicacions disposa de número de ISBN i dipòsit legal. Per a editar una tesi amb aquest format, heu de posar-vos en contacte amb la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.Informació Legal - Copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.