Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCONSELL DE PUBLICACIONS

El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de totes les edicions de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal docent de la Universitat com d'autors aliens a la UA.

Per a dur a terme aquests objectius, dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats. Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre el rebuig o la publicació de cada obra.

El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants de determinats unitats. Està presidit pel el responsable del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. Es reuneix, com a mínim, cada trimestre, aproximadament en:
     - març
     - juliol
     - octubre
     - desembre

Membres del Consell de Publicacions - 2014

Amparo Navarro Faure (Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovación).
Juan Mora Pastor (Secretariat d'Investigació).
Maria Jesús Pastor Llorca (Secretariat de Transferència de Coneixement).
Avelina García García (Secretariat de Estudis).
Joaquin Melgarejo Moreno (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).
Luis Gras García (Facultat de Ciències).
Pedro Femenia López (Facultat de Dret).
Josep Maria Esteve Faubel (Facultat de Educació).
Juan Antonio Barrio Barrio (Facultat de Filosofia i Lletres).
Juan Antonio Puchol García (Escola Politècnica Superior).
Eva Gabaldón Bravo (Facultat de Ciències de la Salut).
José Pons Botella (Departament de Física Aplicada).
Juan Luis Castejón Costa (Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica).
Juan Antonio Marco Molina (Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física).
Francisco Mas Ruiz (Departament de Màrqueting).
Francisco García Jara (Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia).
Germán López Iborra (Departament d'Ecologia).
Augusto Belendez Vázquez (Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies).
Josep Baldaquí Escandell (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana).
Josep V. Forcadell Saport (Servei de Publicacions).

Normativa

 

Informació legal - copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.