Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCONSELL DE PUBLICACIONS

El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de totes les edicions de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal docent de la Universitat com d'autors aliens a la UA.

Per a dur a terme aquests objectius, dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats. Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre el rebuig o la publicació de cada obra.

El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants de determinats unitats. Està presidit pel responsable del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació. Es reuneix, com a mínim, cada trimestre, aproximadament en:
     - març
     - juliol
     - octubre
     - desembre

Membres del Consell de Publicacions - 2015

Vicerectorat
Amparo Navarro Faure (Vicerectora d'Investigació i Transferència de Coneixement).
Juan Mora Pastor (Secretariat d'Investigació).
Maria Jesús Pastor Llorca (Secretariat de Transferència de Coneixement).
Avelina García García (Secretariat d'Estudis. Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat).

Centres
Joaquín Melgarejo Moreno (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).
Luis Gras García (Facultat de Ciències).
Pedro Femenía López (Facultat de Dret).
Josep Maria Esteve Faubel (Facultat d'Educació).
Juan Antonio Barrio Barrio (Facultat de Filosofia i Lletres).
Juan Antonio Puchol García (Escola Politècnica Superior).
Eva Gabaldón Bravo (Facultat de Ciències de la Salut).

Departament
Germán López Iborra (Departament d'Ecologia).
Francisco Mas Ruiz (Departament de Màrqueting).
Francisco García Jara (Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia).
Ángela Sanjuán< Quiles (Departament d'Infermeria).
José Antonio Larrosa Rocamora (Departament de Geografia Humana).
Victoriano Saiz López (Departament de Ciències Historicojurídiques)

Suplents
José Miguel Andreu Rodes (Departament Ciències de la Terra i del Medi Ambient).
Pedro Joaquín Mogorrón Huerta (Departament de Traducció i Interpretació ).
Raúl Ruiz Callado (Departament de Sociologia I).
Rosario Isabel Ferrer Cascales (Departament de Psicologia de la Salut)

Instituts
Augusto Beléndez Vázquez (Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies).
Antoni Mas Miralles (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana).

Servei de Publicacions
Josep V. Forcadell Saport (Servei de Publicacions).

Normativa

 

Informació legal - copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.
publicaciones.web@ua.es