Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

Compra

BUTLLETÍ DE NOVETATS EDITORIALS

Si us registreu en el Butlletí de novetats de Publicacions de la Universitat d'Alacant, us mantindrem informat de les novetats editorials, a través del correu electrònic.

Dades personals:

Nom: 
Cognoms:  
E-mail 

Vull rebre Informació sobre aquestes matèries:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzeu que les dades personals que aporteu siguen incloses en el fitxer de la UNIVERSITAT D'ALACANT, amb seu a la carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n (03690, Sant Vicent del Raspeig), per tal de gestionar la vostra subscripció i enviar-vos periòdicament, per mitjans electrònics, la informació sol·licitada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, en la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud, amb fotocòpia del document d'identitat, presentada al Registre General de la UNIVERSITAT D'ALACANT o a través dels mitjans que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Si no voleu continuar rebent missatges de correu electrònic amb les novetats de Publicacions de la Universitat d'Alacant, podeu donar-vos de baixa.

Informació legal - copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.
publicaciones.web@ua.es